Monday, 28 May 2012


എനിക്കു  മഴയാവണം...
ആരുമറിയാതെ, എല്ലാവരും കാണ്‍കെ, വന്നു 
നിന്‍ മുടിച്ചുരുളുകളില്‍ ഒളിക്കണം,
ഇടവഴികളിലെ മണ്ണില്‍ നിന്‍ പദമുരുമ്മി
കുത്തിയൊലിച്  തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെയോടണം
പെയ്തൊഴിഞ്ഞുപോകിലും, നിന്‍ വഴികളില്‍ 
മരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഞാനുതിരണം